Monday, April 24, 2006

การเรียนระดับประถมศึกษา

ข้าพเจ้าได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา ในปี พ.ศ.2534 ในโรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนไป-กลับ ซึ่งเปิดสอนระชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่ห่างจากบ้าน 3 กิโลเมตร การเรียนในระดับประถมศึกษาเมื่อได้เรียนรู้อะไรก็จะรู้สึกว่าจำได้จนถึงปัจจุบันนี้เป็นความรู้ที่ยังรู้สึกว่าติดตัวเราอยู่ และเป็นการเรียนแบบสบายๆไม่เครียด ได้เรียนทั้งในห้องเรียนบ้างและนอกห้องเรียนบ้างก็รู้สึกสนุก ส่วนวิชาที่ชอบเรียนมากที่สุดตอนประถมคือวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ดุแต่สอนแล้วเข้าใจ และเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีและเป็นจุดเรื่มต้นของการทำให้ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์และพยายามที่จะทำความเข้าใจถึงแม้จะยากก็ตาม

Wednesday, April 19, 2006

การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นข้าพเจ้าได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนบางขันวิทยาปี พ.ศ.2541ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนไป -กลับ ซึ่งสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการเรียนที่สนุกมากๆเพราะเป็นช่วงที่เป็นวัยรุ่น มีแค่เรียนเล่นและกินโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายเหมือนตอนอยู่ระดับปริญญา กลับไปถึงบ้านก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร ซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่คิดว่ายังไม่ค่อยค้นพบตัวเองว่าเราชอบเรียนอะไร ถนัดทางด้านไหน แต่สิ่งหนึ่งเมื่อผ่านการเรียนช่วงชั้นนั้นมาก็รู้สึกว่าเป็นช่วงที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ทั้งครูและพ่อ แม่ทางบ้านคอยตักเตือน ดูแลเละห่วงใย
จนผ่านการเรียนระดับ ม.ต้นมาได้ด้วยดีและได้รับประสบการมากมาย ทำให้เราเริ่มที่จะรู้ว่าเราถนัดทางด้านใดและเดินไปทางไหนทำให้เรามีเป้าหมายที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและถูกทาง

Monday, April 17, 2006

การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเริ่มเข้ามาเรียนปี พ.ศ.2544 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งกลางวันและกลางคืน เมื่อได้เข้าอยู่ก็รู้สึกว่ามีธรรมชาติที่สวยงาม พื้นที่กว้างขวาง ครูก็เป็นกันเอง และมีครูคอยดูแลและคอยให้คำปรึกษาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องทั่วๆไป มีความสนิทสนมกันเหมือนแม่กับลูก ทำให้เวลาเรียนร่วมกันในชั้นเรียนเมื่อไม่เข้าใจอะไรก็กล้าที่จะถามทำให้สนุกและมีความสุขกับการเรียนและรักโรงเรียนแห่งนี้และผูกพันทั้งกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และรวมไปถึงครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้

การศึกษาใน มอ.ปัตตานี

เข้ามาเรียนใน มอ. ปัตตานีครั้งแรกปี พ.ศ.2547 เข้ามาเรียนระปริญญาปี 1 ซึ่งเมื่อได้เข้ามารู้สึกประทับใจอย่างมากทั้งสถานที่ รุ่นพี่ อาจารย์ และที่ชอบเป็นพิเศษคือการรับน้อง ซึ่งมีการรันน้องหลายอย่างมาก และมีการร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยและเพลงคณะ ทำให้เรารู้สึกรักและผูกพันธ์กับสถาบันแห่งนี้ เมื่อได้เข้าไปเรียนก็ได้รู้จักเพื่อนๆ มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันทั้งกับเพื่อนในเอกและเพื่อนต่างคณะ และรู้สึกสนุกกับการเรียนแบบใหม่ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาและเมื่อได้พักหอในก็มีความสนิทสนมและความสัมพันแน่นแฟ้นขึ้นและมีความสุขและสนุกกับการเรียนจนถึงปัจจุบันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน