Wednesday, April 19, 2006

การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นข้าพเจ้าได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนบางขันวิทยาปี พ.ศ.2541ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนไป -กลับ ซึ่งสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการเรียนที่สนุกมากๆเพราะเป็นช่วงที่เป็นวัยรุ่น มีแค่เรียนเล่นและกินโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายเหมือนตอนอยู่ระดับปริญญา กลับไปถึงบ้านก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร ซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่คิดว่ายังไม่ค่อยค้นพบตัวเองว่าเราชอบเรียนอะไร ถนัดทางด้านไหน แต่สิ่งหนึ่งเมื่อผ่านการเรียนช่วงชั้นนั้นมาก็รู้สึกว่าเป็นช่วงที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ทั้งครูและพ่อ แม่ทางบ้านคอยตักเตือน ดูแลเละห่วงใย
จนผ่านการเรียนระดับ ม.ต้นมาได้ด้วยดีและได้รับประสบการมากมาย ทำให้เราเริ่มที่จะรู้ว่าเราถนัดทางด้านใดและเดินไปทางไหนทำให้เรามีเป้าหมายที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและถูกทาง

0 Comments:

Post a Comment

<< Home