Monday, April 17, 2006

การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเริ่มเข้ามาเรียนปี พ.ศ.2544 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งกลางวันและกลางคืน เมื่อได้เข้าอยู่ก็รู้สึกว่ามีธรรมชาติที่สวยงาม พื้นที่กว้างขวาง ครูก็เป็นกันเอง และมีครูคอยดูแลและคอยให้คำปรึกษาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องทั่วๆไป มีความสนิทสนมกันเหมือนแม่กับลูก ทำให้เวลาเรียนร่วมกันในชั้นเรียนเมื่อไม่เข้าใจอะไรก็กล้าที่จะถามทำให้สนุกและมีความสุขกับการเรียนและรักโรงเรียนแห่งนี้และผูกพันทั้งกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และรวมไปถึงครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้

0 Comments:

Post a Comment

<< Home